Oferta

RONIN Agencja Ochrony Osób i Mienia oferuje Państwu:

• ochrona osób i mienia,

• konwojowanie wartości pieniężnych i inkaso,

• projektowanie , instalację i monitorowanie urządzeń alarmowych,

• usługi recepcyjne.